🔹 رشد نقدینگی ۳۳.۱٪ (رشد ماه قبل ۳۱.۱٪)
🔹رشد پول ۷۵.۱٪ (رشد ماه قبل ۶۵.۲٪)
🔹 رشد پایه پولی ۴۵٪ (رشد ماه قبل ۴۲.۴٪)

دیدگاهتان را بنویسید