فاضل میبدی: فرارخروج ی افرارمغزها بویژه در عرصه پزشکی و پرستاری، بلای بزرگی بر کشور وارد کرده، در کشور چه اتفاقی افتاده که جوان‌ها خواهان رفتند؟ چرا!؟ دولت چاره ای اندیشیده؟

دیدگاهتان را بنویسید