فواد ایزدی چهره رسانه‌ای اصولگرا که به عنوان‌ کارشناس آمریکا در بیشتر برنامه‌های تلویزیون حضور دارد اقدام به انتشار توییتهایی درباره اساتید اخراجی در  آمریکا در توجیه اخراج اخیر برخی اساتید منتقد در ایران کرده است. دکتر ربکا ویس که موضوع یک توئیت او بوده حالا در توئیتر جواب او را داده و نوشته: «بله، من به خاطر یه مشت …. بنیادگرای مذهبی شغلم رو در دانشگاه از دست دادم، حالا یه مشت …. بنیادگرای مذهبی دیگه از مورد من به عنوان مثالی برای توجیه اخراج اساتید دانشگاهی استفاده می‌کنند؟!»

دیدگاهتان را بنویسید