👈🏻پاسخ‌های سایمون به ‌پرسش‌های مربوط به ایران، از ایرانی‌ها هم ایران‌دوستانه‌تر است!

🔤شهری شبیه‌به بریتانیا؟ رشت

🔤لهجه مورد علاقه؟ اصفهونیِس

🔤دوغ یا نوشابه؟ دوغ با دیزی و پیاز

🔤چه غذایی خوب میپزی؟ کباب

🔤اسطوره ایرانی مورد علاقه؟ کاوه آهنگر
و…

دیدگاهتان را بنویسید