🔻 ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه کوثر بجنورد به‌خاطر هزینه‌های خوابگاه های خودگردان و مغایرت معدل از ادامه تحصیل انصراف دادند

رئیس دانشگاه کوثر  گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ دانشجوی بااستعداد اما کم‌بضاعت دانشگاه کوثر به‌خاطر هزینه‌های دانشگاه ازجمله خوابگاه های خودگردان و مغایرت معدل از ادامه تحصیل انصراف دادند.

دیدگاهتان را بنویسید