🔹بخشی از دیوار چین توسط کارگرانی که از بیل مکانیکی برای حفاری استفاده می‌کردند، تخریب شد.

🔹دو نفر که برای کارهای ساختمانی به بخش ۳۲ دیوار چین صدمه زدند، بازداشت شدند.

🔹پلیس چین می‌گوید آن‌ها می‌خواستند مسافتی را که روزمره باید طی کنند، از این طریق کاهش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید