نرخ تورم در تمامی ۲۰ کشور عضو منطقه یورو برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۱ یعنی طی ۲۱ ماه گذشته تک رقمی شد.

◀️ تازه‌ترین برآورد اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) حاکیست که نرخ تورم منطقه یورو در ماه اوت بدون تغییر نسبت به ماه پیش از آن، همچنان ۵.۳ درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید