سال گذشته این دامدار پیش بینی کرده بود که با این روش دولت، سال آینده گوشت از کیلویی ۱۳۵ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد!

دیدگاهتان را بنویسید