نیویورک تایمز به نقل از ارتش اوکراین، روس ها با تلاش برای جلوگیری از پیشروی سربازان اوکراینی، عبور نیروهای مسلح از میادین مین را دشوار کردند.

تاکتیک جدید اشغالگران این است که میدان مین را با یک ماده قابل اشتعال می پاشند. زمانی که نیروهای مسلح اقدام به مین زدایی میدان می کنند، اشغالگران با استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین، یک نارنجک بر روی آن پرتاب می کنند که در نتیجه ماده قابل اشتعال شروع به سوختن کرده و منجر به انفجار مین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید