محمدحسین‌مهدیخانی: پیشنهاد امام‌جمعه بروجرد؛ مردم به مساجد نمی‌آیند، ما به پارک برویم و نمازجماعت را در پارک‌ها برگزار کنیم!

وقتی دین سپر سیاست شود مسجد و نماز هم تشریفات سیاسی خواهند شد! با تغییر مکان نماز از مسجد به پارک به تعداد نمازگزاران افزوده نخواهد شد ،بلکه نمازگزاران اندک هم مورد مضحکه واقع می‌شوند. اگر رضایت مردم از جانب حکومت در اولویت قرار گیرد، مردم خودشان مسائل دینی و خصوصی را مدیریت می نمایند. دخالت حکومت در مسائل دینی همانند دخالت دولت در اقتصاد است که نتیجه اش اصولا منجر به شکست است!

این پست دارای 3 دیدگاه است

  1. نکنید اینکارها را !

    دوستان ، توجه کنید که بانوانی که در صفهای پشت سر مردان به صف جماعت ایستاده اند ‌، در هنگام رکوع و سجود که بحالت خمیده در میآیند ، شدیدا از طرف برخی رهگذران و بینندگان و عابرین و تماشاچیان هنگام دولا شدن یا هنگامیکه سر بزمین گذاشته و باسن خود را رو بهوا میکنند از پشت سر مورد تمسخر و استهزا و بیان صفات و الفاظ بسیار زشت هر چند پنهانی قرار میگیرند . نکنید اینکارها را ! جای نماز در مسجد است که حریم خانمها پوشیده است نه پارک . نکنید اینکارها را ! . حرمت نماز و عبادت را حفظ کنید . نکنید این کارها را ! .

  2. یاسر اعرافی

    نمایش باسن در ملع علم برای پیدا کردن …….. است !!

  3. فرزاد

    ملأ عام

دیدگاهتان را بنویسید