این پست دارای 2 دیدگاه است

  1. my name is anybody

    اگر اشرف غنی در افغانستان میماند ، تا الان کشته شده بود ، اموالش غارت شده بود و خانواداش معلوم نبود که باسارت کدام عضو طالبان درآمده بود ، چون آمریکا از مدتها قبل در قطر با رهبران طالبان بتوافق رسیده بود و از طرف افغانها هم حمایت نمیشد ، جنگ افغانستان جنگ افغان با افغان بود و مقاومت وی برابر طالبان نابودی در روزهای اول و سرزنش و تمسخر تاریخ را داشت و احتمالا چراغ سبز و مشاوره از طرف آمریکا یا ارتش آمریکا بوی داده شده بود که برو ! . ولی کار زلینسکی مقاومت در برابر یک ارتش خارجی بود ، از طرف مردمش حمایت میشد ، اگر کشته میشد در تاریخ قهرمان کشور میشد ، احتمالا چراغ سبز کشورهای غربی بوی داده شده بود یا میدانست که در صورت مقاومت حمایت کشورهای غربی را دارد و . . . ، شرایط یکسان نبود که انتظار رفتار یکسان داشته باشیم . اشرف غنی زرنگی کرد که رفت ، زلینسکی زرنگی کرد که ماند .

  2. فرزاد

    باز هم دست مریزاد که اینقدر مردانگی و پاکدستی داره که در کنار خوان نعمت آمریکا بوده و فقط ۶ میلیون دلار داره . توی ایران که نخودیهای نظام ۶ میلیون دلار دارند . آش و با جاش میخورن .

دیدگاهتان را بنویسید