واقعا چرا باید رهبر یک کشور از کسی که تورم نجومی ایجاد کرد تشکر کند؟
جالبه که خودِ رئیسی تعجب کرده و می‌دونه هیچ کار نکرده جز تورم چند صد درصدی و هزاران گندکاری دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید