◀️ گزارش مرکز آمار ایران تایید می‌کند که تعداد تولدهای ثبت شده از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ حدودا ۴۲ درصد کاهش داشته است و این یعنی مشوق‌های اقتصادی دولت جواب نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید