🔹 به همین دلیل است که عربستان سعودی در مورد دستیابی به یک پیمان دفاعی رسمی از واشنگتن بسیار مصّر است. ریاض می‌داند که چنین اقدام تاریخی و تحول برانگیزی موجب حملات سیاسی و احتمالاً تهدیدات امنیتی از سوی ایران خواهد شد. ریاض می‌داند که عادی سازی با ایران و اسرائیل ممکن است امکان پذیر نباشد؛ یا این است یا آن یکی.

🔹 ایران با اسرائیل فقط روابط خصمانه ندارد. دو طرف دهه‌هاست که در یک جنگ در سایه بوده‌اند -جنگی که در هفت سال گذشته تشدید شده است. سال گذشته گزارش شد که ارتش اسرائیل از سال 2017، بیش از 400 حمله هوایی در سوریه و سایر مناطق خاورمیانه، علیه اهداف نیروهای نزدیک به ایران انجام داده است

🔹 به نوشته فارن‌پالیسی، اگر عربستان سعودی اسرائیل را در آغوش بگیرد، ایران وضعیتش از اکنون بحرانی تر‌خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید