سلام عمر، رئیس اداره امور آب شهر رانیه در استان سلیمانیه عراق اعلام کرد: جریان آب زاب کوچک از 13 اوت توسط ایران بدون اطلاع قبلی متوقف شد. ما تلاش کردیم در برخی نقاط در منطقه ما آب را ذخیره کنیم. بنابراین، اجازه ندادیم شهر قلادزه بی‌آب بماند.

او اظهار داشت: مقامات مربوطه را از این موضوع مطلع کردیم. همچنین به سازمان ملل نیز اطلاع دادیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده در شرایط بدی قرار خواهیم گرفت.

عمر تصریح کرد: این وضعیت می‌تواند در منطقه ما منجر به یک فاجعه زیست‌محیطی شود.

دیدگاهتان را بنویسید