متقی وزیر خارجه طالبان خطاب به ایران:در زندان‌های ما آنقدر زندانی وجود ندارد که شما روزانه اعدام می کنید

ویدئو صحبت های جنجالی امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان در واکنش به ایران که خواستار حکومت همه شمول در افغانستان شده بود گفته است:«تو که همیشه ما را به حکومت همه‌شمول و فراگیر توصیه می‌کنی آیا حکومت خودت همه‌شمول است؟ آیا در حکومت خود حقوق شهروندانت را داده‌ای؟ در زندان‌های ما آنقدر زندانی وجود ندارد که شما روزانه اعدام می‌کنید. در کشور شما هزاران انسان مفقود الاثر هستند که کسی احوال آنها را ندارد.»

دیدگاهتان را بنویسید