کیفیت نظام سلامت در جهان که شامل سیستم مراقبت های بهداشتی از جمله عواملی مانند متخصصان مراقبت های بهداشتی، تجهیزات، کارکنان، پزشکان و هزینه ها هست.

دیدگاهتان را بنویسید