اعتراضات مردم سوریه وارد دومین هفته شد و معترضان در حال برداشتن عکس بشار اسد از روی ساختمان های دولتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید