میدل ایست آی، به نقل از منابع نظامی نزدیک به واگنر:
واگنر بدون پریگوژین یعنی روسیه ضرر بزرگی در آفریقا متحمل خواهد شد.

🔻 شبکه های واگنر آفریقایی مبهم هستند و به شدت به روابط شخصی رهبر خود وابسته بودند.

🔻 واگنر در آفریقا از روسیه قوی تر است.

🔻وزارت دفاع روسیه منابع و توجه لازم را برای ردیابی شبکه های واگنر یا حرکت سازمان در مسیر جدیدی ندارد.

🔻از نظر واقع بینانه، واگنر مانند یک ویروس گسترش یافته است و به نظر می رسد که روسیه آماده است تا بازوی خود را برای درمان قطع کند واگنر ممکن است به گروهی از قاتلان تبدیل شود که برای دیکتاتورها در آفریقا کار می کنند.”

🔻با ساختارهای نظامی و تجاری خود که به شدت به پریگوژین و اوتکین متکی است، سازمان در آشفتگی قرار دارد. منابع می گویند که افسران میان رده نمی توانند او را نجات دهند.

🔻بزرگترین بازنده ها، بدون پریگوژین، حمیدتی در سودان و سپس حفتر در لیبی است.

دیدگاهتان را بنویسید