حمیدرضا جلایی پور، استاد دانشگاه تهران:
دخالت حکومت در دانشگاه به این معنا است که دانشگاه می‌شود دبیرستان‌های تولید کننده مدرک و امتیاز حکومت-مثل قصه خصولتی‌ها در عرصه اقتصاد.

◀️ این دخالت‌ها از یک طرف نهاد دانشگاه را (بعنوان لنگرگاه شناخت انتقادی مشکلات جامعه و دولت) تخریب می‌کند و از طرف دیگر نهاد دولت را از این که در خدمت آحاد ملت باشد و خدمات پایه بدهد بیرون می‌برد.

◀️ و دولت می‌شود ابزار توزیع امتیازات اجتماعی و اقتصادی برای هوادران مرید حکومت. این بازی اخراج یک بازی دو سر باخت برای کشور ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید