قوانین آموزش عالی میگوید تدریس دروس عمومی نیاز به مجوز نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه را دارد و طبق اطلاعات منابع آگاه عبدی مدیا، امیرحسین ثابتی تاکنون این مجوز را اخذ نکرده است.

◀️ اخبار دیگری هم رسیده است که نام این مجری پر حاشیه و وابسته به سلسله جلیلیون از سامانه edu برداشته شده و ظرفیت کلاس هم منفی یک به معنی معلق بودن کلاس را نشان میدهد.

◀️ آیا امیرحسین ثابتی با حمایت سلسله جلیلیون و جریان پایداری همچون سایر هم فکرانش قصد عبور از قانون را داشت و با این سد قانونی مواجه شده و تدریس او در دانشگاه شریف غیر قانونی اندر غیرقانونی است؟

دیدگاهتان را بنویسید