دومینوی کودتای نظامیان در آفریقا ادامه دارد و پس از کودتای نظامیان در کشورهای مالی، بورکینافاسو و اخیرا نیجر و به قدرت رسیدن کودتاچیان نظامی حالا نوبت به کشور گابن رسید که نظامیان کودتا کرده و قدرت را به دست گیرند.

صبح امروز چهارشنبه نظامیان در گابن انتخابات در این کشور را لغو کرده و نهادهای حکومتی را منحل کردند. نظامیان در گابن از طریق تلویزیون این کشور پایان نظام حاکم را اعلام کردند.

◀️ برخی منابع از شنیده شدن صدای تیراندازی در «لیبرویل» پایتخت گابن خبر دادند.

◀️ کودتای ارتش در گابن پس از آن رخ داد که کمیسیون ملی انتخابات در این کشور صبح امروز اعلام کرد که «علی بونگو» که از 14 سال پیش تا کنون بر کشور حکومت می کند برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است و در انتخابات اخیر 64.27 درصد آراء را به دست آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید