‏تصمیم‌گیری برای ۸۵ میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده است که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمی‌رسد.

آیا اینها شرعاً و عرفاً می‌توانند از طرف ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید