🔹 ‏عربستان با پرداخت ۷۰۰۰ دلار به ازای هر نفر بیشترین یارانه انرژی سرانه در جهان را پرداخت می‌کند که ۲۷ درصد اقتصاد این کشور می‌شود.

🔹‏جالبه که آمریکا هیچ یارانه صریحی به انرژی نمی‌دهد و تمامی این یارانه ضمنی است مثل آلودگی، تخریب محیط زیست، گرمایش زمین و …

دیدگاهتان را بنویسید