علیرضا دبیر به قالیباف: دو سال پیش که آمدید یک پای من عصا بود، دفعه دوم هردو پایم عمل شده، انشالله دفعه بعد که میایید اینجا برای شهادت من سخنرانی کنید!😳

🔹 شهادت؟ جراحی پات مگه بخاطر پرانتزی بودن نبود؟ نکنه توی فدراسیون کشتی تیر خوردی؟ بس کن علی سر جدت.

دیدگاهتان را بنویسید