روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به خطر بازتولید منافقین هشدار داد و نوشت: منافقین که شناسنامه از فرقه رجویه می‌گیرند، منافقِ مُرده‌اند.امروز نفاق در بستنِ راه “رجائی” ظهور می‌کند اینان هم واقعیت وجودی شان پُشتِ ظاهر آرایی پنهان است. صدایشان در ادعای انقلابیگری چنان بلند است که اذانِ انقلابیون حقیقی هم چندان به گوش نمی‌رسد. پیشانی‌های پینه بسته‌شان، آدرس اشتباهی می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید