🔹 قشنگ تو همه زمینه ها کاسب داریم
که سر راه مردم یه چاله و چاهی میکنن بعد برای عبور مردم از اون چاله و چاه پول میگیرن و کاسبی هزاران میلیاردی میکنند!
از کاسبان تحریم تا کاسبان دانش بنیان!

دیدگاهتان را بنویسید