🔹دختر جوان شیرازی به دلیل فشار مشکلات زندگی در میان چشمان حیرت زده دهها نفر خود را به پایین پرت کرد و دست به خودکشی زد.

دیدگاهتان را بنویسید