🔹 عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «ارزیابی کلی از عملکرد دولت» در روزنامه اعتماد خطاب به مسئولان دولت نوشت: با نیروهای موجود نمی‌توان گامی رو به جلو برداشت. خود دانید.

دیدگاهتان را بنویسید