انجمن منابع آبی اروپا عالی‌ترین نشان افتخار خود را به‌دلیل «مشارکت‌های چشمگیر» ⁧ کاوه مدنی⁩ در حوزه ⁧ منابع آبی⁩ به او اهدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید