پاداش مسافران جام جهانی قطر

از مسافران قطر درون این عکس:‌
✅یکی شد مدیر روابط عمومی منطقه آزاد کیش!

✅یکی شد صاحب سند شش دانگ برنامه‌های سیمای ملی!

✅و دیگری هم استاد دانشگاه شریف!

دیدگاهتان را بنویسید