🔴برادران متعهد و صاحبنظرمان آقایان دکتر امیر‌حسین ثابتی و عباس موزون استاد مدعو دانشگاه شریف شدند

🔴در غرب هم اساتید را اخراج می‌کنند

✍🏻حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان «در سر هزار فتنه نیرنگ‌های رنگی!» نوشت:
🔻چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که در جریان اغتشاشات پائیز سال گذشته نه فقط از اغتشاشات و اغتشاشگران حمایت کرده بودند بلکه در پاره‌ای از موارد با اراذل و اوباش اغتشاشگر در جنایت علیه مردم مظلوم این مرز و بوم همراه بوده‌اند، از دانشگاه اخراج شده‌اند و این کمترین و پیش‌پا افتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید