🔹عبدالوارث کریمی، شناگر ‎افغان که از سوی وزارت تحصیلات عالی ‎طالبان برای شرکت در مسابقات دانشگاه‌های جهان به روسیه فرستاده شده است، پس از شروع رقابت ٥٠ متر شنای پروانه، در استخر محل برگزاری مسابقات در آب غرق شد و توسط تیم نجات غریق، از آب بیرون کشیده شد!

دیدگاهتان را بنویسید