🔹 لکه‌های نفت به فاصله ۲ مایلی تا ساحل گناوه بوشهر مشاهده شده است.

🔹 گروه‌هایی از نفت و گاز گچساران و تیم مقابله با آلودگی اداره بنادر و دریانوردی عازم گناوه شدند.

🔹 طبق تایید رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه، سطح آلودگی بسیار زیاد است و مردم تا اتمام عملیات جمع‌آوری مواد نفتی از ورود به دریا اجتناب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید