محمد گل افروز استاد دانشگاه جغرافیای سیاسی:
◀️ در فاصله یکی دو ماهه اخیر مسائلی که در مورد ایران و عربستان و ایران و کشور های هم پیمان با عربستان اتفاق افتاده، به نوعی راه گشا است و از نظر اقتصادی و امنیتی و نظامی به ایران کمک می کند و ژئوپولتیک بسته ایران را به سمت ژئوپولتیک باز هدایت می کند که نتیجه توافقات با آمریکا است که به دلیل در پیش بودن انتخابات ۲۰۲۴ فضای سیاسس نرم و رو به جلویی را برای ایران باز کرده است.

◀️ عضویت در شانگهای و امروز عضویت در بریکس فضای اقتصادی شکوفا شده ای را در برابر ایران قرار داده و کشورهای عربی منطقه و غرب دست به دست هم می دهند تا ایران از این فضا بیشترین بهره برداری را داشته باشد.

◀️ روسیه از ارتباط با ایران بیشتر اهداف «نظامی و امنیتی» را دنبال می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید