🔹 در پی انتشار تصویر این تقدیر، مدیر روابط عمومی فرمانداری برکنار شده است.

🔹 شایان ذکر است در سایر تصویر‌های این مراسم تقدیر، روسری این کودک ۱۰ ساله بر سرش بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید