پرستاران و پزشکان بیمارستان میلاد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات، فعالیت‌های شغلی را متوقف کرده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

دیدگاهتان را بنویسید