✍🏻آذری جهرمی در کانال تلگرام خود نوشت:
🔻این دلایل اداری ادعا شده، تنها برای قطع همکاری با اساتید منتقد دولت در دانشگاه‌ها کاربرد دارد یا برای همه اساتید فراگیر است؟

🔻امید است که رییس جمهور محترم در این قضایای اخیر مرتبط با اساتید دانشگاه‌ها شخصا ورود نمایند و از تحدید محتمل گفتمان انتقادی در دانشگاهها که متوقف‌کننده‌ی رشد و پیشرفت کشور است، جلوگیری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید