#الو امروز مدیران نهاد وکالت در اعتراض به دخالت ها و قوانین اخیری که علیه این نهاد مستقل مدنی تصویب شده است، مقابل ساختمان شورای نگهبان تجمع اعتراضی کردند.

مصوبات اخیر علاوه بر کاهش سطح کیفی این نهاد، مجوز صدور و ابطال پروانه های وکلای دادگستری را در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهد! اقدامی که در دنیا بی سابقه است و موجب خروج کانون وکلا دادگستری ایران از IBA(کانون وکلا دادگستری بین المللی) می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید