کانال تلگرامی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی از اخراج آمنه عالی و حمیده خادمی خبر داد و نوشت:

🔻«خبر اخراج دو تن از محبوب‌ترین و باشرافت‌ترین اساتید دانشکده روانشناسی۸ دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان دانشکده را در بهت عظیمی فرو برده است. دکتر آمنه عالی و دکتر حمیده خادمی امروز صبح خبر از اخراج خود دادند.

دیدگاهتان را بنویسید