🔹پریگوژین با پوتین توافق کرد و بعد از توافق کشته شد‌

دیدگاهتان را بنویسید