◀️ در پی سیاست دولت مبنی بر اخراج اساتید، امروز دکتر علی شریفی زارچی هم در توئیترش خبر داد که نامه اخراجش از دانشگاه شریف به دستش رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید