🔻فیفا لوئیس روبیالس را از تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال در سطح ملی و بین المللی تعلیق کرد.

🔻تعلیق فعلا برای یک دوره اولیه 90 روز هست تا در تاریخ 24 آگست رسیدگی انضباطی علیه آقای لوئیس روبیالس انجام شود.

🔻روبیاس در جشن اهدای مدال قهرمانی ، بوسه ای به بازیکن اسپانیا داده بود که با اعتراض بازیکن به جنجال ملی تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید