◀️ ایران با ۳۳/۳ درصد فیلترینگ‌ و ۱۸ درصد اختلال در صدر پر اختلال ترین اینترنت جهان قرار دارد.

◀️ در بین ۱۰۰ برتر کشور جهان ایران پس از چین با فیلترینگ ۵۴ درصدی وب سایت ها محدود ترین اینترنت جهان را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید