◀️ عراق واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را در آینده نزدیک، پس از امضای توافق اولیه میان دو کشور برای تامین گاز به منظور کمک به تامین گاز مورد نیاز بغداد برای تولید برق، آغاز خواهد کرد.

◀️ عراق، گاز و برق از ایران وارد می‌کند، اما تحریم های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، پرداخت پول این واردات را دشوار کرده است. هر چند آمریکا، با قراردادهای انرژی عراق و ایران برای تامین برق و گاز عراق، موافقت کرده اما بغداد را تحت فشار قرار داده است تا وابستگی خود به واردات انرژی از ایران را کاهش دهد. توافق با ترکمنستان ممکن است به این هدف کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید