🔹 درحالی‌که برخی سدهای مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی، ذخایر مناسب و بیش از نرمال دارند؛ برخی سدهای مهم کشور نیز، ذخایری زیر ۲۰ درصد دارند و به‌عبارتی کمتر از یک‌پنجم ظرفیت آنها، هم‌اکنون آب در این سدها وجود دارد.

🔹 در پایان مردادماه میزان ذخایر آبی سدهای کشور به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید که رشدی ۱۶ درصدی داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید