آن شهریور؛شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی با اولتیماتوم متفقین شروع شد، اما کمتر کسی گمان می‌برد که این اولتیماتوم با حمله به کشوری که اعلام بی‌طرفی کرده بود به پایان برسد. اما نیمه شبی که سوم شهریور آغاز شد حمله آغاز شد؛ حمله از شمال با پرواز هواپیماهای روسی به انزلی آغاز می‌شود و بعد قوایی که از ماکو می‌آمدند و نوبت مرز غرب و بعد جنوب شد و انگلیسی‌ها از سمت بندر آبادان و خرمشهر به ایران حمله کردند و در کمترین زمان به تهران رسیدند و تهران تسلیم شد. در این راه اما بیش از ۲۴ تن از افسران و سربازان ارتش ایران کشته شدند. افسران جان برکفی که نامشان در تاریخ گم شده است.
سالنامه پارس در شماره ۱۳۲۲ نام این افراد را با عکس‌هایشان منتشر کرده است که آن را این‌جا می‌گذاریم. یادآوری این نکته ضروری است که سه نفر از مرزبانان مرز جلفا یعنی «ژاندارم سرجوخه مصیب ملک محمدی»، «سید محمد راثی هاشمی» و «عبدالله شهریاری» برای شصت سال گمنام ماندند و کمتر کسی می‌دانست این سه در راه نجات مرز ایران به شهادت رسیدند.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. فرزاد

    شهادت در راه خداست .. کسی که در راه وطن کشته شود .. یعنی در راه خدا جهاد کرده باشد .. منتی بر مردم ندارد .. چون او در راه خدا شهید شده .. و خداوند بینا ترین است . و ایشان قطعا در نزد خداوند جایگاهی بلند و عزیز خواهند داشت و ایشان هرگز گمنام نخواهند بود

دیدگاهتان را بنویسید