🗣 مهدی نیک خواه با انتشار فیلمی در صفحه خود نوشت:
🔹 در فیلم مشخص است که زن آمر به معروف دارد از آن زن فیلمبرداری می‌کند و زن بد حجاب (که در این تصویر روسری به سر دارد) با دست ضربه‌ای به موبایل او می‌زند و در ادامه زن آمر به معروف با دست ضربه‌ای به صورت و طبق گزارش روزنامه، مشتی هم به او می‌زند (که در این فیلم مشخص نیست) و بعداز این درگیری، همسر زن بدحجاب وارد می‌شود (فیلم اول) و….

🔹 با توجه به آنچه گذشت، دستگاه قضایی باید با دقت بیشتری همه‌ی جوانب واقعه را بررسی و بر اساس عدالت با خاطیان، هرکه هستند و در هر لباس و جایگاهی برخورد کند. خصوصاً اگر خاطی به اسم امر به معروف و نهی از منکر خطا کرده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید