بطور کلی تورم در 18 ماهگی دولت رئیسی، هم از 18 ماهه اول دولت روحانی بیشتر بوده است و هم از 18 ماه آخر دولت روحانی!

دیدگاهتان را بنویسید