خبرنگاران با همان اطلاعات ایرنا، اینفوگرافیک را تصحیح کرده است. بر اساس اطلاعات ایرنا، تورم مواد غذایی در سال اول دولت رئیسی حتی از سال آخر دولت روحانی هم بیشتر بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید